Monthly Archives: June 2015

Orang Baik

Masih banyak kutemui orang baik, mereka akan tetap terlihat baik
walaupun berada ditempat yang tidak baik.

orangBaik1